200225 – Nittende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
25. February 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA)

Charlotte Pike (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Lone Rosengreen Pedersen (IA)

Michael Rosing (Sam)

Nadia Olsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Lund Kuko (S)

 

Suppleant for Justus Hansen(D), Michael Clasen.

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA) og Rasmine Geisler (IA)

Afbud: Justus Hansen (D)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

 1. d. 10.januar havde borgmesteren et årligt møde med lokaludvalg, hvor der var deltagelse fra Paamiut, Tasiilaq og Nuuk. Ittoqqortoormiit meldte desværre afbud i sidste øjeblik pga. kraftig storm. Borgmesteren orienterede om Kommunens budget for 2020 og lokaludvalget berettede om deres aktiviteter og initiativer i 2019, og hvilke succeskriterier og udfordringer de har i deres arbejde som lokaludvalg.
 2. d. 24. & 25. januar var borgmesteren på besøg hos venskabskommunen Tromsø. Dette blev arrangeret forud for borgmesterens deltagelse i Arctic Mayors forum og Arctic Frontiers, som blev afholdt efterfølgende i Tromsø. I dagene d. 24. & 25. januar, brugte Tromsø Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq tiden på både at blive inspireret af hinanden, men også på at konkretisere hvilke områder venskabskommunerne kan skabe konkrete resultater på.
 3. d. 26. januar blev Arctic Mayors Forum (AMF) afholdt i Tromsø. Der blev afholdt møde hvor alle medlemslande i forummet, udover USA, var repræsenteret. Forummet har rigtig positive udsigter, og der er nu blevet nedsat en række arbejdsgrupper, der skal konkretisere opbygningen af struktur osv.
 4. d. 27. januar holdte borgmesteren et oplæg i Arctic Frontiers på et sideevent med temaet: Hvordan de arktiske byer arbejder med FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling (”How to meet sustainable development goals in Arctic Cities”). 
 5. d. 4. februar afholdte Forvaltningen for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq et ”Åben kommune”-arrangement i Katuaqs lillesal, med oplæg om igangværende og kommende byggeprojekter samt nuværende og fremtidige byggearealer. Der var oplæg fra NCD, ESANI-National Affaldsselskab, Mitsimmavik og fra erhvervsafdelingen i Sermersooq. Derudover var der udstilling af NY Skole, boliger og byggeprojekter. Borgmesteren byd velkommen og holdte et oplæg om sager der vedr. byudviklingsplanen, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Der var godt fremmøde til arrangementet.
 6. d. 7. februar var borgmesteren på virksomhedsbesøg i Pisiffik, hvor hun afholdte møde med Pisiffiks administrerende direktør og udviklingskonsulent i Pisiffiks HR afdeling. På mødet præsenterede virksomheden sine visioner, værdier, fremtidsplaner, succeser og udfordringer. Mødet foregik med en meget positiv og konstruktiv dialog mellem parterne.
 7. d. 26. februar afholder Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Marta Abelsen heldagskonference om hjemløse og socialt udsatte, som kommunalbestyrelsen også er inviteret til
 8. d. 3. & 4. marts er borgmestrene inviteret til Naalakkersuisuts Politisk Koordinationsgruppemøde i Kangerlussuaq. Mens borgmestrene er samlet i Kangerlussuaq, er der arrangeret et fælles borgmestermøde d. 2. marts.
 9. I uge 11 er udvalget for Økonomi og Erhverv på udvalgsrejse i Ittoqqortoormiit. Administrationen er i fuld gang med forberedelserne angående rejseplaner og programindhold.

 

2b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. I 3. kvartal 2019 blev der i Tasiilaq ansat en MI-chef for både Myndigheds- og Foranstaltningsområdet. Virkningerne af dette mærkes allerede i 4. kvartal 2019. Den lokale beslutningskraft har været til stor lettelse for både medarbejdere Arbejdet i Forvaltningen for Børn og Familie har igen i 4. kvartal 2019 været præget af det påbud, som Kommuneqarfik Sermersooq modtog fra Tilsynsenheden tilbage i juli 2019. For at imødekomme det behov, som påbuddet medfører, har Socialstyrelsen i Grønland sammen med Kommuneqarfik Sermersooq indgået et samarbejde med Socialstyrelsen i Danmark om udlån af 8 socialrådgivere fra Danmark.
 2. Af konkrete højdepunkter i perioden, har Kuserneq og Ivaaq åbnet dørene op til nye familielejligheder og behandlingslokaler på Ceresvej 9 d. 1. december.
 3. Den vedtagne beredskabsplan i Tasiilaq, som kan benyttes ved viden eller mistanke om seksuelle overgreb, bliver benyttet i form af en samrådsmodel hvor sektorer på tværs sparrer og koordinerer med hinanden i konkrete overgrebssager. Samarbejdet i Tasiilaq har fungeret som inspiration for udarbejdelsen af et fremtidigt beredskab i Nuuk, hvor undervisning i behandling af overgreb og et tværsektorielt seminar blev afholdt i løbet af 4. kvartal 2019.
 4. kvartal 2019 stod på mange måder i børnenes tegn via afholdelse af en stor konference om børns rettigheder. En konference som blev iværksat af Nakuusa og UNICEF i anledning af Børnekonventionens fødselsdag, og som Forvaltning for Børn og Familie også deltog i.
 5. og samarbejdspartnere.
 6. I 4. kvartal 2019 har der været fokus på udarbejdelsen af en Politik for Udsatte børn og familier. Grundet forsinkelser i arbejdsprocessen har udkastet til ny Familiepolitik for udsatte børn og deres familier blevet behandlet i udvalget for børn og Familie d.13/2-2020I
 7. Paamiut er forebyggelses- og familiebehandlingstilbuddene koncentreret omkring BFC som består af krisecenter, familievejledning, henvisning til psykologsamtaler, ungerådgivning og forebyggelsesdelen. Der har i 4. kvartal været tilknyttet cirka 11 familier i BFC. Samarbejdet med BFC Nuuk, som bistår BFC Paamiut med tildeling af en psykolog, er fortsat ind i 4. kvartal. Psykologen er i Paamiut hver 1 ½ måned.

Inge Olsvig Brandt, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Myndighedsområdet:

 1. Selvstyret afholder en hjemløsekonference d. 26. februar. Direktør Isak Nielsen Kleist, fagchef Cecilie Schierbeck og Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked deltager.

Ældreområdet:

 1. Ældrerådet, forvaltningen samt udvalgsformanden har holdt borgermøde i Qeqertarsuatsiaat d. 17. februar 2020. Ældrerådet præsenterede sig selv og sine opgaver. Der var omkring 10 borgere, der deltog på borgermødet.
 2. Den 17. februar åbnede et mødested for ældre i Qeqertarsuatsiaat. Det er brugerne af huset, der skal styre det (med den nødvendige hjælp fra kommunen).
 3. Demenskoordinatorerne har udarbejdet en pjece om demens til patienter/demensramte og pårørende i samarbejde med Alzheimerforeningen i Danmark. Pjecen er både på grønlandsk og dansk.
 4. Rapport om undersøgelse blandt pårørende til demente er kommet. Den er udarbejdet i samarbejde med forskere fra Arktisk Aldring. På baggrund af rapportens resultater er forvaltningen ved at planlægge forskellige tiltag på ældreområdet.

Handicap og Socialpsykiatri:

 1. Boenheden Seernaq 4 er åbnet. Næsten alle beboere er flyttet ind. Beboerne er glade for de nye omgivelser.
 2. Der vil blive afholdt officiel åbning senere på foråret.
 3. Forvaltningen har afholdt intern undervisning om sagsbehandling i forbindelse med den nye handicaplovgivning. Det var en succes. Der vil blive afholdt flere temasessioner om udvalgte emner i handicaplovgivningen for at klæde medarbejderne bedst muligt på.

Michael Rosing, formand for Børn og Skole:

 1. Lone Nukaaraq Møller er ny direktør for Forvaltning for Børn og Skole. Hun starter den 1.marts 2020. 

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Ingen meddeleser

Orienteringer

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Etablering af vuggestue i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Elevhjemmet i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Venskabsbysamarbejde med Aalborg

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Visionsproces for Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

IA +Sam ønsker at ittoqqortoormiit inddrages i visionsprocessen.

S: ønsker opstart i næste periode. Enig i indragelsen af ittoqqortoormiit i processen.

D: Enig i indragelsen af ittoqqortoormiit i processen.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Snescootervedtægt

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sisorarfiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fritidsundervisning 2019 – 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Nye medlemmer til Sted- og Vejnavnerådet

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Revidering af Ungdomskommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Valg af medlem til Handicapråd

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Reservering af et areal til en bådplads i Tasiilaq

Sagsfremstilling

IA+Sam+D: Indstillingen afvises og forslaget forkastes.

S: Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Rydning eller planering af areal foran Tasiilaqs sygehus

Sagsfremstilling

IA+D+Sam: Indstillingen godkendes og forslaget forkastes.

S: Indstillingen forkastes og forslaget godkendes.

Bilag

Etablering af zoo for isbjørne i Tasiilaq

Sagsfremstilling

IA+Sam+D: Indstillingen godkendes og forslaget forkastes.

S: Indstillingen forkastes og forslaget godkendes.

Bilag

Tema for år 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes.

 

Bilag

Etablering af afskærmet pavillon ved KNI’s butik

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes.

 

 

 

Bilag

Anmodning om permanent udtrædelse

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Lone Rosengreen Pedersen (IA) indtræder på indstillede pladser.

S: dagsorden skal op til tiden, 4 dage før mødet.

 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA): Manglende læge i Paamiut.

Peter Davidsen (S): Manglende henvendelser skal videre til Kommunalbestyrelsen, dvs. der ønskes en afklaring om henvendelser.

Mala Høy Kuko (S): Rykker fra Tasiilaq om igangværende projekter. 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 19.01