200225 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
25. February 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Charlotte Pike (IA), Henrik Rachlev (IA), Harald Bianco (IA), Nadia Olsen (D) som suppleant for Justus Hansen, Peter Davidsen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S) 

Afbud: Justus Hansen (D)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen orienteringer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ansøgning om alkoholbevilling type B til salg af alkoholholdige drikke til HHE Express og Café Express

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til HECA Nuuk A/S, Daddy´s, Red Dragon, Takuss. og udeservering på Daddy´s og Red Dragon

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ingen sager til Kommunalbestyrelsen.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt. 

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen lukkede punkter.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 19.07.