200225 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
25. februar 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til salg af alkoholholdige drikke til HHE Express og Café Express
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til HECA Nuuk A/S, Daddy´s, Red Dragon, Takuss. og udeservering på Daddy´s og Red Dragon
Sager til Kommunalbestyrelsen
Eventuelt
Lukkede punkter
Godkendelse af referat