200220 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
20. februar 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Redegørelse for indkøbsområdet
Orientering om personalesag afgjort ved Højesteret
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Orientering om formandsbeslutning vedrørende alkoholbevilling type A og type B til salg af alkoholholdige drikke til Pisiffik / Super 1 og i Farmers Grill og Take Away
Beslutninger
Etablering af Erhvervsråd Paamiut
Etablering af Erhvervsråd Øst
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk
Snescootervedtægt
Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sisorarfiit
Elevhjemmet i Tasiilaq
Politik for Udsatte børn og familier – Kommuneqarfik Sermersooq
Nye medlemmer til Sted- og Vejnavnerådet
Valg af medlem til Handicapråd
Revidering af Ungdomskommunalbestyrelsen
Visionsproces for Kommuneqarfik Sermersooq
Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat