200213 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
13. February 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Rasmine Geisler (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Rasmine Geisler (IA) og Inge Olsvig Brandt (IA)

Telefonisk: Ane Egede Mathæussen (S) og Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen

2b. Ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Politik for Udsatte børn og familier – Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 15.20