200213 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
13. februar 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Politik for Udsatte børn og familier – Kommuneqarfik Sermersooq
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat