200205 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
5. February 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (IA) og Uju Petersen (IA)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA), Rasmine Geisler (IA) og Thiiooq Kudsen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra forvaltningen

Meddeleser fra formanden: ingen meddelelser.

Meddeleser fra forvaltningen: 

 1. Alle daginstitutioner og skoler i Nuuk, blev den 23. januar lukket kl. 14.00 på grund af varsling om kraftig storm. Lukningen er den første i nyere tid.
 2. Fagchef for dagtilbudsområdet har været på bygdebesøg i Kapisillit grundet udfordringer blandt forældre og dagplejecenter. Tilsynsrapport om besøget sættes på dagsorden senere hen, som et orienteringspunkt
 3. Fagchef for skoleområdet har været i Ittoqqortoormiit på tilsynsbesøg på skolen på grund af udfordringer blandt forældre og skolen.  Tilsynsrapport vil blive fremlagt senere.
 4. Fagcheferne er ved at blive indkørt i deres stillinger.
 5. Forvaltningen for Børn og Skole har glemt at tage højde for næste udrulning af nye iPads i budget 2020, hvorfor der vil søges Tillægsbevilling til 2. kvartal omkring indkøb af iPads.
 6. Misi er færdig med indstillinger til SP (specialundervisning). Misi har oplevet et godt samarbejde med tolkekontoret.
 7. Der var julearrangementer, i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut i hele december måned med bl.a. Santa Lucia, Juletræstænding og afholdelse af årets korteste dag.
 8. Idrætsdag blev afholdt i alle byer d. 6. januar 2020
 9. Fritidsundervisning kører i alle byer.
 10. Skilift er ikke åbnet i Ittoqqortoormiit endnu pga. manglende sne.
 11. Månedlige arrangementer og Nuannaffiit kører.
 12. Skiliften i Tasiilaq har planer om at åbne i midten af februar måned.
 13. Der blev afholdt foredrag om sportsliv i forsamlingshuset.
 14. Børnelivredning starter i starten af februar og kører frem til ultimo maj.
 15. Jf. AX får Forvaltningen for Børn og Skole et tocifret millionbeløb i merforbrug for regnskab 2019. Det kan skyldes efterdønningerne af de foregående besparelser, lønreguleringer for SIK og IMAK ansatte, manglende bevillinger til IPad projektet.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Kvartals orientering – Sundhed og Fritid

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

BRND - Foreningsportal

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Verdens mest aktive land

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Elevhjemmet i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sisorarfiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med bemærkning om, at kommunen skal have en tilforordnet i Sisorafiit bestyrelse.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede programmet for deres næste udvalgsrejse, som går til Alaska.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 14.40