200204 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
4. februar 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen november 2019
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen december 2019
Status på indsatser under ældresektorplanen
Ledighedsstatistik november 2019
Ledighedsstatistik december 2019
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for 4. kvartal
Løbende orienteringer om Ældrerådets andre møder
Orientering vedr. ny boenhed i Qinngorput
DSA afgørelser i 4. kvartal 2019
Ventelister på ældreområdet
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Evt.
Lukket punkter
Lukket
Godkendelse af referat