200128 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
28. januar 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet Nuuk
Snescootervedtægt i Tasiilaq
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat