20.12.2022 Ekstraordinært møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
20. december 2022 -
Lokation
Teams
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Selvstyrets ressort- eller sektortilsyn
Oprettelse af en anlægs- og renoveringsfond
Lukket
Godkendelse af referat