191605 – Ordinært Møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
20. maj 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Placering af forebyggelses- og behandlingsafdelinger
Orientering om visitering af børn til daginstitutioner i Tasiilaq og bygder
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Orientering om pladsgaranti på dagtilbudsområdet
Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 17/18
Tilsynsrapporter
Tilsynsrapport fra Ombudsmanden for Inatsisartut
Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger – Endelig beslutning
Forslag til Kommuneplantillæg 1C38 Qullilerfik, Nuuk
1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk
Omdannelse af institution, for børn med fiskeallergi
IT-strategi for Kommuneqarfik Sermersooq
Forslag om etablering af klare mål i forhold til overgang til fiskeri i Østgrønland
Forslag om, ”at studerende med børn ikke skal stilles ringere i forhold til at få deres børn i daginstitutioner fordi de er samlevende med en, der har en stilling”
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat