191212 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
12. december 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Beslutninger
Fordeling af puljemidler 2020
Fordeling af puljemidler 2020
Fordeling af puljemidler 2020
Fordeling af puljemidler 2020
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Skole
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie
Etablering af Nuuk Erhvervsråd
Servicekontrakt 2020
Servicekontrakt 2020
Ubrugte midler i Bygdepuljen i 2018
Forslag til fordeling af Bygdepuljen 2020
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/10 2019 (TB4)
Sager til Kommunalbestyrelsen
Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut
Kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut
Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center, Nuuk
Kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk
Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport
Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik, Nuuk
Endelig godkendelse af Qullilerfik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Etablering af vuggestue i Tasiilaq
Etableringen af en ungdomsklub i Qinngorput
Fritidsundervisning 2019 – 2020
Venskabsbysamarbejde med Aalborg
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat