191212 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
12. December 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Justus Hansen (D), Peter Davidsen (S), Ane Egede Mathæussen (S) er suppleant for Jens Kristian Berthelsen (S). 

Telefonisk: Harald Bianco (IA) og Henrik Rachlev (IA)

Afbud fra Charlotte Pike (IA) og suppleant Uju Petersen (IA)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Harald Bianco (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04I

04J er udskudt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

  1. d. 27. & 28. november afholdte NAKUUSA sammen med UNICEF, konference om FN’s Børnekonvention og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i anledningen af børnekonventionens 30 års jubilæum d. 20 november 2019. Borgmesteren deltog under konferencen ligeledes som en panelist på en break out session, som omhandlede hvordan kommunerne kommer videre ift. nuværende status på børne- og ungeområdet.  De øvrige 4 kommuner var også repræsenteret på paneldebatten. Derudover deltog borgmesteren i en afsluttende paneldebat, med Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen, Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen og 2. viceborgmester i Avannaata Kommunia Anthon Frederiksen. Der blev fremlagt forskellige anbefalinger fra virksomheder, foreninger og børn til politikerne, som borgmesteren håber bliver fremsendt på skrift af konferencearrangørerne.
  2.  d. 28. november 2019 kl. 18.00, var samtlige borgmestre indkaldt til et telefonmøde af Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen. Mødet omhandlede status på samarbejdet mellem Danmark og Grønland – om børn og unge i Grønland.
  3. d. 30.nov – 05.dec.2019: Greenland Science Week (GSW) blev med stor succes afholdt i Nuuk, på baggrund af et samarbejde imellem Ilisimatusarfik, Greenland Perspective, Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Universitet. GSW har fokus på forskning i Arktis og Grønland, og temaet i år har været ’Connecting Science and Communities’. Konceptet var en bred vifte af forskningsfelter: fra turisme, råstoffer, og fødevarer til infrastruktur, teknologi, og sundhed. Det er målet, at Greenland Science Week kan være med til at konsolidere akademia i Grønland omkring den arktiske forskning, og bane vejen for at Nuuk kan blive samlingspunkt for den fremtidige internationale arktiske forskningshub.
  4. d. 6. december var der bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council (SBC). Kommuneqarfik Sermersooq opsiger serviceaftalen med Sermersooq Business Council pr. 31. december 2019, hvorefter Fonden for Sermersooq business Council opløses. Fondens aktiver og passiver skal dermed overdrages til Kommuneqarfik Sermersooq, og samtidig overgår fondens medarbejdere til en ansættelse ved Kommuneqarfik Sermersooq på uændrede vilkår.
  5. Kommunalbestyrelsen er indkaldt til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde. Mødet bliver afholdt d. 17. december kl. 15.30 over telefon
  6. d. 8 januar holder borgmesteren nytårsreception for byens erhvervsliv. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er i Nuuk vil blive inviteret hertil.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Fordeling af puljemidler 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

 

 

Bilag

Fordeling af puljemidler 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fordeling af puljemidler 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fordeling af puljemidler 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Skole

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Etablering af Nuuk Erhvervsråd

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Oppositionen udpeger Ane Egede Mathæussen (S)

Bilag

Servicekontrakt 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Servicekontrakt 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Ubrugte midler i Bygdepuljen i 2018

Sagsfremstilling

Udskudt.

Forslag til fordeling af Bygdepuljen 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/10 2019 (TB4)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af Qullilerfik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med bemærkning om, at der ønskes, at der tages hensyn til parkeringsforholdene omkring forsamlingshuset.

Bilag

Etablering af vuggestue i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med bemærkning om et samlet ønske om, at der findes en ny bygning til misbrugsbehandling.

Etableringen af en ungdomsklub i Qinngorput

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fritidsundervisning 2019 – 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes, med bemærkning om at der skal tages højde for Arsuk og Fiskenæsset næste år.

Bilag

Venskabsbysamarbejde med Aalborg

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S): Der ønskes status på IT generelt.

Henrik Rachelv (IA): Servicen vedrørende udvalgsmøder.

Vi skal være mere obs på fiskerikommissionens arbejde. 

Charlotte Ludvigsen (IA): tak for i år, jeg er glad for arbejdet i udvalget, og den støtte jeg har fået. God jul og godt nytår til jer og jeres familier.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen lukkede punkter.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 15.31