191210 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
10. December 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengreen Pedersen (IA), Knud Mathiassen (IA) og Nadia Olsen (D).

Telefonisk: Rolf Piké (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Henvendelse fra Handicaprådet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ledighedsstatistik oktober 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Udvikling på ældreområdet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Etablering af vuggestue i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Evt.

Sagsfremstilling

Inge Olsvig Brandt (IA): Det er rigtig godt, at arbejde sammen med unge, gode og energifyldte personer der gerne vil være med til at forbedre forholdene. Jeg er tryg ved jer og sætter pris på jer. Når man tænker på vores politsike mål, ved vi godt, at vi har været inde i en sparerunde, og vi kan mærke det fremadrettet. Dog vil vi bestræbe os for, at besparelserne ikke rammer borgerne. Stort fokus på hjemløse og kurser. Jeg ser frem til større samarbejde henover udvalgene. God jul og godt nytår

Knud Mathiassen (IA): Jeg ser frem til at sætte mig mere ind i arbejdet, som er specifikt for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. Jeg er glad for at arbejde sammen med jer. 

Rolf Pike (S): Tak for et godt samarbejde med jer. Det er rart at være sammen med jer og tak til jer på det sidste ordinære møde. Jeg ønsker jer god jul. Jeg ser frem til turen til Alaska med jer næste år. 

Lukket punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 15.03