191210 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
10. december 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen
Henvendelse fra Handicaprådet
Ledighedsstatistik oktober 2019
Udvikling på ældreområdet
Etablering af vuggestue i Tasiilaq
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukket punkter
Lukket
Godkendelse af referat