191209 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
9. December 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Lund Kuko (S)

Tilstede: Lund Kuko (S)

Telefonisk: Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Mala Høy Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendt 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

Intet

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Annoncering af ledige arealer

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse af kommunaplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 20C6-2 Paamiut

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af projektansøgning Qullilerfik

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen.

Intet

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.11