191209 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
9. december 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Annoncering af ledige arealer
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse af kommunaplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 20C6-2 Paamiut
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik, Nuuk
Endelig godkendelse af projektansøgning Qullilerfik
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat