191205 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
5. December 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Rasmine Geisler (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA) og Jens Kristian Berthelsen (S) som suppleant for Ane Egede Mathæussen.

Telefonisk: Charlotte Pike (IA) som suppleant for Rasmine Geisler (IA).

Knud Mathiassen (IA) har meldt afbud og Henrik Rachlev (IA) kan ikke deltage som suppleant. 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

2a. meddelelser fra formanden:

Martha Abelsen (S) har rettet kritik i pressen på kommunens døgninstitution- og familieplejeområdet i forbindelse med børn med specialiserede behov. 

2b. meddelelser fra forvaltningen:

  1. Vedr. Kommunalbestyrelsens ønske om ny Familiepolitik, er forvaltningen gået i gang, 1. udkast medsendes til drøftelse, der mangler et bidrag vedr. administrationsgrundlaget.
  2. Forvaltningen arbejder fortsat fokuseret på at udarbejde de manglende socialfaglige undersøgelser. Forvaltningen er pt. så langt, at samtlige aktive undersøgelsessager i nedenstående tabel er fordelt til en socialrådgiver. Derudover er det vigtigt at bemærke, at forvaltningen, foruden de 16 afsluttede socialfaglige undersøgelser, har færdigudarbejdet 68 socialfaglige undersøgelser, som blot afventer partshøring eller tolkning. Derudover ligger 40 socialfaglige undersøgelser til kvalitetssikring. Ud fra disse tal er det tydeligt, at de social faglige undersøgelser udarbejdes hurtigere end tolkene kan nå at oversætte dem. Der skabes således en flaskehals.
  3. Efter ønske fra Tasiilaq, er forvaltningen gået i gang med at ændre formålet med Armarngivat – som tidlig indsats for spædbørnefamilier.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Efterværnsprocedure

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Orientering omhandlende Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Familie

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes 

Bilag

Rejserapport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Dagsorden godkent kl. 14.32