191205 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
5. december 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Efterværnsprocedure
Orientering omhandlende Tasiilaq
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Familie
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2019
Rejserapport
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat