191126 – Attende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
26. november 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til Kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk
Orientering om Misis årsrapport for 2018
Ændring af organisationsstrukturen i Forvaltning for Børn og Skole(MA)
Ungdomskommunalbestyrelsen
Beslutninger
Forslag til at anvendelse af §32 forbud for delområde 1A5, Tuapannguit, Nuuk
Kommuneplantillæg 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk
Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk
Kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk
Godkendelse af Handicapsektorplanens 3. fase
Revision af vedtægter for det tværfaglige udvalg
Navngivning af vejene i Paamiut by
Politisk mødekalender for 2020
Budget 2020 2. behandling
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 30/9 2019 (TB3)
Opførelse af to trapper på stejle offentlige stier i Tasiilaq. Anbefaling til forebyggelse af uheld på offentlige stier
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat