191107 – Ordinært møde – Aflyst

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
7. november 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Familie
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat