191107 – Ordinært møde – Aflyst

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
7. November 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Rasmine Geisler (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Familie

Sagsfremstilling

Bilag

Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Evt.

Sagsfremstilling

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling