191106 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
6. November 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Til stede er: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengreen Pedersen (IA) og Nadia Olsen (D)
Over telefon: Rolf Pike (S) og Harald Bianco (IA) suppleant for Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden:

  • Jeg var sammen med direktøren på besøg på diverse enheder på ældreområdet og handicap – og socialpsykiatrisk område.
  • Jeg skal i radioen (fredag d. 8/11) for at tale om den meget lave ledighed i kommunen. Den gode udvikling er en gevinst for hver enkel borger, der kommer i job, samt kommunens økonomi.
  • Udvalgsformændene har været på kursus i politisk strategi. Der var fokus på at styrke forståelsen for politiske ledelse.
  • Jeg skal deltage på konference sammen med en fagchef på mandag. Konferencen omhandler den nye handicaplov og hvordan kommunen kan løfte dette.

Meddelelser fra forvaltningen:

  • Drift af herberget er overgået til Tarraq.
  • Rapport om Arktisk Aldring: Mange af resultaterne stemmer overens med det vi ved allerede, men nu er området kortlagt og undersøgt for første gang i Grønland, og forvaltningen bruger resultaterne aktivt i udviklingsarbejdet på ældreområdet. Til udvalgsmødet i december, vil der komme en orienteringssag til udvalget om udviklingsarbejde på ældreområdet i kommunen.
  • Medarbejderne på Utoqqaat Illuat og Ippiarsuk værdsatte udvalgsformandens og direktørens besøg. Medarbejderne var stolte over at kunne fortælle om deres udviklingsarbejde.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Løbende orientering fra Ældrerådets møder

Sagsfremstilling

Orienteringen taes til efterretning

Bilag

Løbende orientering om Ældrerådets andet arbejde

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

03C Ledighedsstatistik for august 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

03C Ledighedsstatistik for september 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

03A Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen august 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

03A Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen september 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Resultat- og servicemål på myndighedsområdet for juli-august-september 2019

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Indsatser under Hjemløsestrategien

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Godkendelse af Handicapsektorplanens 3. fase

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

TFU's vedtægter

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Rejserapport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukket punkter

Sagsfremstilling

Indstilling til Naalakkersuisoq om optagelse i botilbud uden samtykke

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Formandsbeslutning - Ansøgning om STU ophold til skoleophold

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendt kl. 15.17