191106 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
6. november 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Løbende orientering fra Ældrerådets møder
Løbende orientering om Ældrerådets andet arbejde
03C Ledighedsstatistik for august 2019
03C Ledighedsstatistik for september 2019
03A Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen august 2019
03A Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen september 2019
Resultat- og servicemål på myndighedsområdet for juli-august-september 2019
Indsatser under Hjemløsestrategien
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Beslutninger
Politisk mødekalender
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Godkendelse af Handicapsektorplanens 3. fase
TFU's vedtægter
Rejserapport
Evt.
Lukket punkter
Indstilling til Naalakkersuisoq om optagelse i botilbud uden samtykke
Formandsbeslutning - Ansøgning om STU ophold til skoleophold
Godkendelse af referat