191105 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
3. December 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (IA), Uju Petersen (IA), Rasmine geisler (IA) og Thiiooq Kudsen (S)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Kvartals orientering – Sundhed og Fritid

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Forslag til ferieplaner for skoleåret 2019 - 2020 for skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Etablering af vuggestue i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Etableringen af en ungdomsklub i Qinngorput

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fritidsundervisning 2019 – 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Skole

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Uju Petersen (IA): Dejligt med muligheden for deltagelse ved Årets Idrætspriser 2019.

Michael Rosing (D): Vil gå videre med udvalgsrejse til Alaska USA, - og om Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, er interesseret i en fælles udvalgsrejse.

Thiiooq Knudsen (S): Vil gerne besøge Fiskenæsset næste år på udvalgsrejse.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 15.33