191105 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
5. november 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om vuggestuen Ungaavaraq
Mental Sundhed
Ændring på organisationsstruktur i Forvaltningen for Børn og Skole(MA)
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Skole
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om Misis årsrapport for 2018
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat