191105 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
5. November 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Til stede: Michael Rosing (Sam), Uju Petersen (IA), Rasmine Geisler.

Over telefon: Thiiooq Knudsen (S) 

Afbud: Henrik Rachlev (IA) og suppleant Justus Hansen (D)

 

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendt.

Formandsbeslutninger: 03C og 04A

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

Uju Petersen(IA) og Thiiooq Knudsen (S) deltog ved ICC møde. Der vil komme en orientering ud om mødet.

Ny oprettelse af vuggestue i Tasiilaq, Udvalget godkendte orienteringen om dennes opstart, og at der vil komme en sagsfremstilling snarest muligt.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Orientering om vuggestuen Ungaavaraq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Mental Sundhed

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ændring på organisationsstruktur i Forvaltningen for Børn og Skole(MA)

Sagsfremstilling

Indstillingen er blevet formandsgodkendt inden mødet, derfor tages orienteringen til efterretning med følgende ændring: 

- at sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender for 2020 for Udvalg for Børn og Skole

Sagsfremstilling

Indstillingen er blevet formandsgodkendt inden mødet, derfor tages orienteringen til efterretning. 

IA+Sam: Hvis der er ændringer, er vi fleksible.

 

 

Bilag

Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Orientering om Misis årsrapport for 2018

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen lukkede punkter

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes 15.29.