191104 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. November 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Lund Kuko (S)

Til stede: Justus Hansen (D) og Mala Høy Kuku (S)

Over telefon: Charlotte Pike (IA) og Lund Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

 

 

  1. Forvaltningen er i samarbejde med administrationen ved at se på hvordan forvaltningens tilstedeværelse i Paamiut kan styrkes.
  2. Snerydningskontrakterne for de næste par år i Paamiut er ved at falde på plads – nu mangler vi bare sneen.
  3. Der har været afholdt licitation på en ny modulbaseret integreret daginstitution i Nuuk. Licitationen er vundet af ABC- pavilloner, og der pågår nu kontraktforhandlinger med selskabet med henblik på at opføre 1 til 2 institutioner i Nuuk. Disse vil forhåbentligt kunne opføres i løbet af 8 til 10 måneder – den første på et areal ovenfor ASK, mens den anden enten skal ligge i Nuussuaq ved fodboldbanen eller oppe ved stadion området.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender for 2019 for Udvalg for Anlæg og Miljø

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til at anvendelse af §32 forbud for delområde 1A5, Tuapannguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen gdkendes

Bilag

Endelig vedtagelse - 1C6-2 Gartnerigrunden

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse - 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse - 1C24-3 Nuukkullak Manngua

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.31