191104 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. november 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Politisk mødekalender for 2019 for Udvalg for Anlæg og Miljø
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk
Forslag til at anvendelse af §32 forbud for delområde 1A5, Tuapannguit, Nuuk
Endelig vedtagelse - 1C6-2 Gartnerigrunden
Endelig vedtagelse - 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk
Endelig vedtagelse - 1C24-3 Nuukkullak Manngua
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat