191104 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. November 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Lund Kuko (S)

Til stede: Justus Hansen (D) og Mala Høy Kuku (S)

Over telefon: Charlotte Pike (IA) og Lund Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsordenen er godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2. Meddelelser fra formanden

 

 

  1. Forvaltningen er i samarbejde med administrationen ved at se på hvordan forvaltningens tilstedeværelse i Paamiut kan styrkes.
  2. Snerydningskontrakterne for de næste par år i Paamiut er ved at falde på plads – nu mangler vi bare sneen.
  3. Der har været afholdt licitation på en ny modulbaseret integreret daginstitution i Nuuk. Licitationen er vundet af ABC- pavilloner, og der pågår nu kontraktforhandlinger med selskabet med henblik på at opføre 1 til 2 institutioner i Nuuk. Disse vil forhåbentligt kunne opføres i løbet af 8 til 10 måneder – den første på et areal ovenfor ASK, mens den anden enten skal ligge i Nuussuaq ved fodboldbanen eller oppe ved stadion området.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Politisk mødekalender for 2019 for Udvalg for Anlæg og Miljø
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Forslag til Kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til at anvendelse af §32 forbud for delområde 1A5, Tuapannguit, Nuuk
1

Sagsfremstilling

Indstillingen gdkendes

Bilag

Endelig vedtagelse - 1C6-2 Gartnerigrunden
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse - 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse - 1C24-3 Nuukkullak Manngua
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendt kl. 14.31