191008 – Syttende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
8. oktober 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Opdatering af visitationen til moduboliger
Evaluering af tilsyn i daginstitutionerne
Tilsynsrapport - Børnestøtteområdet i Tasiilaq
Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser
Forslag til Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center
Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport
Forslag til Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik
Forslag til Kommuneplantillæg 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut
Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Beslutninger
Anmodning om udtrædelse fra Udvalg for Børn og Skole samt valg af stedfortrædere
Valg af bestyrelsesposter til Katuaq og Nationalgalleri
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Nuuk Kunstmuseum
Kommuneplantillæg 1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk
Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk
Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri
Kommuneplantillæg 1C38-1 Qullilerfik, Nuuk
Tillægs – og omplaceringsbevilling for 3. kvartal 2019 (TB2)
1. behandling af budget 2020
Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit
Forslag til fredning af Pukkelhvaler i Godthåbfjorden samt fredning af kendte stedtro hvaler
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat