191008 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
8. oktober 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Arctic Wonderland Diskotek og Krostue i Tasiilaq
Sager til Kommunalbestyrelsen
Eventuelt
Lukkede punkter
Godkendelse af referat