190925 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
25. september 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Revision af administrationsgrundlag for sagsbehandling på børne- og familieområdet
Etablering af et værested for ældre og førtidspensionister i Qeqertarsuatsiaat
Samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Great Greenland
Arctic Mayors Forum
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af stærke og svage drikke til Orsiivik ApS
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Arctic Wonderland Diskotek og Krostue i Tasiilaq
Udpegning af medlemmer til tilsynsudvalget
Sager til Kommunalbestyrelsen
Opdatering af visitationen til modulboliger
Tilsynsrapport - Børnestøtteområdet i Tasiilaq
Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser
Evaluering af tilsyn i daginstitutionerne
Kommuneplantillæg 1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk
Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk
Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri
Kommuneplantillæg 1C38-1 Qullilerfik, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center
Forslag til 3E5-3 Nuuk Airport
Forslag til Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik
Forslag til 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut
Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit
Valg af bestyrelsesposter til Katuaq og Nationalgalleri
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Nuuk Kunstmuseum
Tillægs – og omplaceringsbevilling for 3. kvartal 2019 (TB2)
1. behandling af budget 2020
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat