190923 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
23. September 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Lund Kuko (S)

Til stede: Justus Hansen (D)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Lund Kuko (S), og Henrik Rachlev (IA) som suppleant for Mala Høy Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

Ingen.

 

Orientering fra Direktør:

  1. Der arbejdes på at indføre nye vilkår for arealansøgningsprocedurer, herunder en markant opstramning på definitionen af en juridisk person. Der må imødeses en vis offentlig debat herom.
  2. Arbejdet med at nedrive Blok 1 er en smule forsinket. Samtidigt er der fra entreprenøren indmeldt en række ekstrakrav. Kravet håndteres af NCD A/S, der i forhold til nedrivningen af Blok 1 er vores udførende led. Derudover presser Kommuneqarfik Sermersooq på for at få tilført den med Selvstyret aftalte deponering.
  3. Der er indkommet en række kritiske spørgsmål til Beredskabet. Administrationen er i gang med at undersøge og besvare henvendelserne.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Institution B-3281, Iiminaq 16, 3905 Nuussuaq

Sagsfremstilling

Ansøgningen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg - 1C8-7 Nuuk Bymidte, Oles varehus

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg - 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg - 1C37-1 Nationalgalleri

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig vedtagelse kommuneplantillæg - 1C38-1 Qullilerfik Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til komuneplantillæg - 2C1-1 Nuussuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg - 3E5-3 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg - 4C7-2 Mitsimmavik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til 1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut

Sagsfremstilling

Forslag 2 godkendes enstemmigt til kommuneplantillæg og indstillingen godkendes

 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Ingen

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 12.05