190919 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
19. september 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Revision af administrationsgrundlag
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Tilsynsrapport
Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat