190919 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
19. September 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Rasmine Geisler (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Uju Petersen (IA), Rasmine Geisler (IA), Inge Olsvig Brandt (IA), Knud Mathiassen (IA) og Ane Egede Mathæussen (S) er tilstede.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden

Uju Petersen (IA) kan meddele, at udvalgsrejsen til Qeqertasuatsiat og Nuuk er udskudt via en formandsbeslutning pga. for lidt tilmeldte.Uju Petersen (IA) har deltaget i WHO selvmordsforebyggelsesdag, hvor der var 17 deltagende. Her fremlagdes der forskellige tematikker og arbejdsmetoder, og dette materiale er sendt til udvalget.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Revision af administrationsgrundlag

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tilsynsrapport

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Ane Egede Mathæussen (S): ønsker, at der afsættes en bevilling til næste år på budget 2020, så der arbejdes henimod, at Skolehjemmet i Tasiilaq har nattevagt. Udvalget støtter dette og der vil tages kontakt til Formand for Børn og Skole.

Bilag

Afgivelse af påbud om iværksættelse af socialfaglige undersøgelser

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet er godkendt kl 16.06