190918 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
18. september 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om skolefravær
Status på socialrådgiverne i folkeskolen
Lektiecafé på Nuussuup Atuarfia
Dialogmøde omkring Kivitsisa og de sidste resultater i folkeskolen
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Evaluering af tilsyn i daginstitutionerne
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat