190917 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
17. september 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, juli 2019.
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for april-maj-juni 2019
Ledighedsstatistik for juli 2019
1. udkast til handicapsektorplanens 3. fase er i høring
Beslutninger
Valg af næstformand
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Opdatering af visitationen til modulboliger
Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit
Forslag om etablering af et værested for ældre og førtidspensionister i Qeqertarsuatsiaat
Evt.
Lukket punkter
Lukket
Godkendelse af referat