190821 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
19. august 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Status på værested og tryghedspatruljen i Nuuk
Vedtagelse af samarbejdsaftale og fælles handlevejledning i KAA (Kinguaassiutitigut Atornerluinermut Akiueqatigiinneq)
Orientering om overtagelse af Selvstyrets boliger
Orientering om drift af Foodlab 2.0
Nuuk Forebyggelsesudvalgs handlingsplan for 2021
Tilsyn af bygdetilbud og dagplejeordninger i 2020
Tilsynsrapport for Atuarfik Ukaliusaq
Indstilling af kandidater til Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Forundersøgelse for bølgeværn i Sermiligaaq
Forundersøgelse for et ATV-spor fra Nuuk til Kapisillit
Nordplus Projekt 2021-2022
Sektorplan Beredskab 2021 - 2024
Budgetopfølgning pr. 30/6 2021
Forsamlingshuset i Sermiligaaq
Midlertidig lukning af en stue i børnehaven Mike – Paamiut
Godkendelse af driftsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Den Selvejende Institution Siu-Tsiu
Indstilling af kandidater til Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Indgåelse af samarbejde med Oak Foundation om hjemløsecenter
Dyrekirkegård i Nuuk
Kommuneplantillæg L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit
Endelig godkendelse: Trafikplan, del 1: Vej- og stinettet, Nuuk
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat