190815 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
19. august 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering vedrørende den generelle situation i Tasiilaq
Orienteringsskrivelse vedrørende besøg af Tilsynsenheden under Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Opfyldning af bagerste del af havnen og bedding i Sermiligaaq
Beslutninger
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Anlæg og Miljø til Tasiilaq
Sager til Kommunalbestyrelsen
Dispensationsansøgning om lejlighedsbevilling
Forslag til kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut
Forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk
Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk
Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Politikerforslag om anskaffelse af containerboliger i Tasiilaq
Etablering af Ungdomsklub i Qinngorput
Fælles Kommunal Affaldsløsning
FoodLab
Årsregnskab 2018 – Oversendelse til revision
Tillægs – og omplaceringsbevilling for 2. kvartal 2019
Halvårsregnskab 2019
Udbud af drift
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat