190808 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
8. August 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Uju Petersen (IA), formand

Rasmine Geisler (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Uju Petersen (IA), Jens Kristian Berthelsen (S) deltager som suppelant for Ane Egede Matthæussen, Michael Rosing (SAM) deltager som suppleant for Inge Olsvig Brandt.

Telefonisk deltager Rasmine Geisler (IA) og Henrik Rachlev (IA) som suppleant for Knud Mathiassen (IA).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsordenen er godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

Meddelelser fra formanden

2.  I løbet af sommeren har forvaltningen modtaget tilbud om hjælp fra Danmark til Tasiilaq. Direktøren har sendt en pressemeddelse ud om hvilken hjælp, der ønskes fra DK til Tasiilaq. Der afventes svar på hvad, der kan tilbydes. Derudover afventes der svar fra andre kommuner, da det anskues som et landsdækkende problem.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen.

Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Orientering vedrørende den generelle situation i Tasiilaq
2

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

Bemærkninger:

Rasmine (IA): Når orienteringen bliver sendt videre til Kommunalbestyrelsen, ønskes det, at der i den forbindelse også debatteres alkohol i Tasiilaq.

Bilag

Orienteringsskrivelse vedrørende besøg af tilsynsenhed
1

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat er godkendt kl. 14.52