190808 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
8. august 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering vedrørende den generelle situation i Tasiilaq
Orienteringsskrivelse vedrørende besøg af tilsynsenhed
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat