190808 – Fortsættelse af ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
8. August 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Justus Hansen(D), Laura Taunâjik (S), Mala Kúko(S), Charlotte (IA), Harald (IA) deltager telefonisk

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. meddelelser fra formanden.

2. Ingen meddelelser

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukkullak, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt

Bilag

Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt

Bilag

Rejserapport - Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt

Bilag

Annullering af forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt

Bilag

Forslag fra Laura Taunâjik - Kloakudledning fra huse og boliger mod vejene i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstilingen er godkendt.

Evt.

Sagsfremstilling

Laura Taunâjik (S): har rejst spørgsmål om beredskabets brug af køretøjer til privat brug. Udvalget udtrykker bekymring omkring sagen og ønsker løbende opdateringer på status fra forvaltningen på dette.

- har rejst spørgsmål omkring bygninger i Tasiilaq og Sermiligaaqs kvalitet.

- varsler barsel fra september måned.

Hans Henrik Winther Johannsen (direktør): Udvalgsrejsen til Paamiut er udskudt grundet ændringer i flyafgange.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 11.30