190806 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
6. august 2019 -
Lokation
kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Etablering af ungdomsklub i Qinngorput
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat