190704 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. July 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Deltagende over telefon: 

Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Laura Taunâjik (S), og Inge Olsvig Brandt (IA) som suppleant for Charlotte Pike (IA).

Mala Høy-Kúko (S) udeblev, og derfor blev der ikke indkaldt suppleant.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Referatet er godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden.

2. Ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Opfyldning af bagerste del af havnen og bedding i Sermiligaaq

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Laura Táunâjik (S) efterlyste mere information angående Iserit i Tasiilaq.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 10.17