190704 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. July 2019 -
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Opfyldning af bagerste del af havnen og bedding i Sermiligaaq
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af dagsorden