190627 – Ordinære møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
27. juni 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Hensigtserklæring vedrørende erhvervsudvikling på Østkysten & Sermersooq Business Council redegørelse om fiskeri på Østkysten
Status på Hovedstadsstrategien
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020
Beslutninger
Rejserapport for Udvalg for Børn og Families samt Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarkeds udvalgsrejse til Ittoqqortoormiit
Rejserapport for Udvalg for Børn og Skoles udvalgsrejse til Paamiut og Arsuk
Sager til Kommunalbestyrelsen
Tilsynsrapport for juridisk sektortilsyn
Aqqaluks Park
Sauna og omklædningsbyggeri i Qernertunnguit, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk
Hjemløsestrategi
Overtagelse af forsamlingshuse i bygder
Tiltag i forhold til at finde en løsning omkring etablering af indhandlingsanlæg for sælskind
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat