190618 Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
18. juni 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019
Åbningstider for Svømmehallen MALIK sæson 2019 - 2020
Beslutninger
Valg af formand for Udvalg for Børn og Skole
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Overtagelse af forsamlingshuse i bygder
Rejserapport for Udvalg for Børn og Skoles udvalgsrejse til Paamiut og Arsuk.
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat