190603 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
3. June 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Justus Hansen (D) og Laura Taunâjik (S) er til stede. Deltager over telefon: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), og Mala Høy-Kúko (S).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden.

2a. Ingen meddelelser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen orienteringer.

Ingen orienteringer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger. 

Ingen beslutninger.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Aqqaluks Park

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sauna og omklædningsbyggeri i Qernertunnguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Justus Hansen (D): Vigtigt at påpege det er en tidsbegrænset arealtildeling.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Laura Táunajik (S): Udvalgsrejsen - hun regner ikke med at deltage pga. andet borgerligt ombud.

Mala Høy-Kúko (S): har været i Tiilerilaaq. Pontonbroen er svær at anvende, da den ikke vaskes og gøres rent. De kommunalt ansatte vasker den ikke, oplyser de. Man kan ikke forvente at fangerne selv gør det, og der opfordres til at den rengøres, så den kan holde i mange år og ikke nedslides. Fangerne lever under trange kår, og derfor kan det ikke forventes de selv bruger egne midler. Nogen må tage ansvar herfor.

Justus Hansen (D): Befolkning skal tage ansvar og er op til dem selv, kan ikke passe det altid er kommunalt ansvar. 

 

 

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen lukkede punkter

Ingen lukkede punkter.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 13.38