190603 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
3. juni 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Aqqaluks Park
Sauna og omklædningsbyggeri i Qernertunnguit, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat