190509 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
9. maj 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Placering af forebyggelses- og behandlingsafdelinger
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Tilsynsrapport, Tupaarnaq, Departementet
Tilsynsrapport, Tupaarnaq, Ombudsmanden
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat