190508 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
5. august 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Valg af ny formand
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukkullak, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut
Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk
Rejserapport - Tasiilaq
Annullering af forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk
Forslag fra Laura Taunâjik - Kloakudledning fra huse og boliger mod vejene i Tasiilaq
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat