190508 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
5. August 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Justus (D), Charlotte (IA), Harald (IA), Laura (S) og Mala (S), er med telefonisk.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden.

Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Valg af ny formand

Sagsfremstilling

Udvalget vælger enstemmigt Justus Hansen (D), som udvalgsformand og Harald Bianco (IA) fortsætter som næstformand.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukkullak, Nuuk

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Bilag

Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Bilag

Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

Bilag

Rejserapport - Tasiilaq

Sagsfremstilling

Bilag

Annullering af forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Bilag

Forslag fra Laura Taunâjik - Kloakudledning fra huse og boliger mod vejene i Tasiilaq

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Evt.

Sagsfremstilling

Ingen.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat er godkendt 14.55