190507 Ordinært Møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
7. maj 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på dagtilbudsområdet, april 2019
Status på Kivitsisa Februar 2019
Opstart på samarbejde med LøkkeFonden
Igangsættelse af ledelsesmæssige og pædagogiske tiltag på elevhjemmet Tasiilaq
Beslutninger
Forslag om etablering af en lille lift i Tasiilaq
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om visitering af børn til daginstitutioner i Tasiilaq og bygder
Orientering om pladsgaranti på dagtilbudsområdet
Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 17/18
Oprettelse af en institution uden fisk for fiskeallergikere
Forslag om, ”at studerende med børn ikke skal stilles ringere i forhold til at få deres børn i daginstitutioner fordi de er samlevende med en, der har en stilling”
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat