190506 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
6. maj 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg - 1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg - 1C38 Qullilerfik, Nuuk
Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger - Byatlas
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af dagsorden