190506 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
6. May 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Justus Hansen (D) og Laura Taunâjik (S) er til stede.

Deltager over telefon: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), og Mala Høy-Kúko (S).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen meddelelser

2b. Ingen meddelser

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg - 1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg - 1C38 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger - Byatlas

Sagsfremstilling

Indstillingen er godkendt.

 

Bemærkning: Charlotte Pike (IA) spørger om, der er nogle planer om en udarbejdelse af planer i de yderligere byer

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Drøftelse af følgende emner:

Laura (S): Jagthytter ved Sermiliaaq, Hundehold i Tasiilaq.

Mala (S): Byoprydning og affaldsindsamling i Tasiilaq samt i vandte ved pontonbroen, Kajkran i Sermiliaaq.

 

Intet besluttet. 

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Referat godkendt 14.45