190430 – Fjortende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
30. april 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Orientering om Whistleblowerordning i Kommuneqarfik Sermersooq
Beslutninger
Budgetregulativ 2020
Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel
Kommissorium
Kulturpolitik
Vedtægter for Kunstmuseum
Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Planstrategi P18
Snescootervedtægt
Udvidelse af kapacitet på Tasiilaq Plejehjem
Forslag om en fritidsklub for de unge i Qinngorput
Forslag om igangsættelse af en undersøgelse om handicapområdet i alle aldre kan sammenlægges til et område
Forslag til etablering af bænke til om sommeren, formet som slæder
Forslag vedr. etablering af et nyt forsamlingshus i Ittoqqortoormiit
Forslag om at Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut for fiskeri, fangst og landbrug med ønske om, at jagtbetjentordningen og fiskerikontrollørordningen senest fra 1. januar 2020 også tilgodeser Tasiilaq og bygder
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat