190430 – Fjortende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
30. April 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Lone R. Pedersen (IA) er suppleant for Asii C. Narup (IA).

1. viceborgmester Randi Vestergaard Evaldsen (D) styrer mødet under borgmesterens fravær.  

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Medlemmer

Asii Chemnitz Narup (IA)

Charlotte Pike (IA)

Charlotte Ludvigsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Laura Táunajik (S)

Michael Rosing (Sam)

Dagsorden godkendes.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændende

2a. 

 1. På dagsorden til mødet i dag d. 30. april 2019, har administrationen, som en forsøgsperiode, indført administrationens bemærkninger til kommunalbestyrelsesmedlemmernes forslag. Dette er for at kvalificere medlemsforslagene og tilkendegive administrationens vurdering fra starten, således nogle forslag kan støttes med bemærkninger inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning.
  Den nuværende fremgangsmåde er langtrukkent og nogle politikere kan få den forventing at man, fordi kommunalbestyrelsen har støtten den, er gået i gang med at realisere deres forslag, hvor realiteten er at administrationen dernæst vurderer om forslaget kan realiseres og den derefter sendes til Kommunalbestyrelsen igen, til enten godkendelse eller forkastelse. Men mange forslag er omkostningstunge og når der f.eks. ikke er afsat midler til forslagene, betyder det at administrationen ikke kan realisere forslaget. Efter nogle kommunalbestyrelsesmøder vil forsøgsperioden blive evalueret.    
 2. D. 2.-5. Juni 2019 kommer Tromsø Kommune på besøg i Nuuk. Program udsendes senere.
 3. D. 8 marts 2019 havde valgbestyrelsen møde vedr. det kommende folketingsvalg. På dagsordenen var godkendelse af afstemningsledere og uddelegering af beslutningskompetencer til administrationen.
 4. D. 19. marts overrakte NAKUUSAs rådgivende organ, Børnerådet, en resolution til Naalakkersuisut, borgmestrene og Inatsisartut. Arrangementet fandt sted i Byrådssalen. Resolutionen blev udarbejdet på baggrund af NAKUUSAs børnetopmøde i Ilulissat, januar 2019. Børnetopmødet tog udgangspunkt i FN’s Verdensmål 3: ’Sundhed og trivsel’. 35 børn i alderen 13-18 år diskuterede og gav indhold til spørgsmålet: Hvad er et sundt og godt liv? Resolutionen resulterede i fire konkrete anbefalinger til, hvordan politikerne kan forbedre sundhed og trivsel for børn og unge i Grønland.
 5. D. 19. marts blev der afholdt fælles borgmestermøde. På mødet var infrastrukturseminaret og servicekontrakter på dagsordenen. Næste møde afholdes i maj i forbindelse med politisk koordinationsgruppemøde.
 6. D. 25. marts afholdt Rådet til Kulturfremme møde, hvor 32 ansøgninger til Sermeq puljen blev behandlet. 1.143.800kr blev fordelt mellem 10 ansøgere.
 7. D. 26. marts havde borgmesteren sit kvartalsvisemøde med formændene for bygdebestyrelserne via telefon.
 8. D. 29. marts deltog borgmesteren i Sermersooq Business Councils ordinære bestyrelsesmøde.
 9. D. 30. marts 2019 afholdt borgmesteren mini-seminar for NGO’er med fokus på børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq.  Seminaret havde til formål at skabe overblik over NGO’ernes indsatser samt at etablere et forum på tværs NGO’er og kommunen. Endeligt var det borgmesterens ønske, at få ideer til hvordan kommunen fremadrettet kan samarbejde med NGO’erne. Udvalgsformanden for Udvalg for Børn og Familie, næstformanden for Udvalg for Børn og Skole, samt Udvalgsformanden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, deltog på seminaret. Ligeledes deltog repræsentanter fra administrationen fra de respektive forvaltninger.
 10. D. 3. april havde borgmesteren møde med UNICEFs nye programchef i Grønland. UNICEF er FN’s Børnefond og verdens største børnerettighedsorganisation. UNICEF Danmark har netop fået kontor i Grønland, og på mødet orienterede programchefen om UNICEF’s nye rolle i Grønland.
 11. D. 4. april havde borgmesteren og næstformanden for Udvalg for Børn og Skole, et konstruktivt møde med repræsentanter for forældrene til daginstitutionsbørn. Mødet udspringer fra Forvaltningen for Børn og Skoles møde med repræsentanter for forældrene til daginstitutionsbørn i Nuuk, d. den 23. januar 2019. Ønsket fra forældrene var et møde med politikerne om udfordringerne på daginstitutionsområdet.     
 12. D. 8. april var borgmesteren indkaldt til et møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Ane Lone Bagger, hvor manglen på pædagoger var i fokus. 
 13. D. 10. april holdt borgmesteren velkomsttale i forbindelse med et informationsmøde i Katuaq vedr. etableringen af den ny atlantlufthavn i Nuuk arrangeret af Kalaallit Airports International A/S.
 14. D.11.april – 23.maj holder borgmesteren ferie. 1.viceborgmester Randi V. Evaldsen vil fungere som borgmester i denne periode.
 15. D.16. april holdt 1.viceborgmester Randi Evaldsen, traditionen tro, velkomsttale ved fejringen af dronningens 79 års fødselsdag ved Kolonihavnen.
 16. D.16. april holdt 1. viceborgmesteren tale ved både åbningsceremonien for volleyball i Inussivik samt GM i badminton i Godthåbhallen.
 17. D.18. april holdt 1. viceborgmesteren velkomsttale ved NS-84’ alpin-forbundsmesterskabs åbningsceremoni.
 18. D.23 - og 24. april havde Kriminalforsorgen planlagt en overnatning i den nye lukkede anstalt i Nuuk, hvor repræsentanter fra både Kommunalbestyrelsen og administrationen skulle deltage. Kriminalforsorgen har dog udskudt arrangementet på ubestemt tid.
 19. D.25. april var der generalforsamling for Iserit, Nuup Bussii og NCD. Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen deltog.
 20. D.26. april blev resultaterne af den seneste befolkningsundersøgelse fremlagt af Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik, Departementet for Sundhed, i Forsamlingshuset.
  2. Viceborgmester, Uju Petersen, deltog som repræsentant for Kommunalbestyrelsen.

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Udvalget har være på udvalgsrejse til lIttoqqorttoormiit.

Ombygning i forvaltningen er færdig, med samtalerum på stueetagen.

Der er udkommet ny pjece vedrørende Ungecenter, og henover sommeren forventer forvaltningen, at man vil være færdig med en opdateret beskrivelse af forebyggelses- og behandlingsområdet. Derefter vil der blive igangsat revidering af genopretningsplanen, samtidig med en ny politik for børn og familier.

Forvaltningen arbejder på, at opstarte behandling af børn der har været udsat for overgreb, i samarbejde med Socialstyrelsen, med opstart efter sommerferien.

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Arbejdsmarkedsområdet

Status på Socialøkonomisk virksomhed: De unge på Grennesminde i Taastrup trives godt og er stadig meget engagerede.

I forhold til arbejdet med fondene har vi den 26.04.2019 modtaget tilkendegivelse fra Departementet for Erhverv, Energi og Forskning vedrørende oprettelse af socialøkonomisk virksomhed i Grønland.

Oprettelsen af virksomheden som ”Selvejende institution” er godkendt af Direktionen i Kommuneqarfik Sermersooq i forhold til udkast til vedtægter. Arbejdet med opbyggelsen af virksomheden i forhold til vedtægter og bestyrelse og Advisory Board fortsætter og styres af ”Advokatkontoret, Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod”

 Ældreområdet

Lederudviklingskursus: Alle ledere på ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq er startet med to-årige lederudviklingskursus i samarbejde med Nanoq Akademi. Formålet med forløbet, er at få klædt lederne på, til at være den forlængede arm ud i hele ældreområdet, da de skal sikre, at der tages hånd om ledelse, samtaler, sygefravær, implementering af alle nye strategier og planer ude i hele organisationen.

Plejehjem Ippiarsuks jubilæum: Der blev holdt 20-års jubilæum d. 29.4.19 for beboere, brugere, personale og borgere – der var åbent hus med håndmadder, kaffemik med kager samt levende musik med Pele Møller Band.

Myndighedsområdet

Reform af offentlig hjælp: Den 25. og 26. april afholdt Naalakkersuisut workshop om projekt ”øget selvforsørgelse”. Der drejede sig om mulige reformer på social-, arbejdsmarkeds-, uddannelses- og skatteområdet for at øge beskæftigelsen. Kommunerne er tidligt blevet inddraget i det lovforberedende arbejde og vil løbende blive inddraget i den videre proces

Demonstration mod hjemløshed: D. 25. april blev der afholdt demonstration om hjemløshed. På næste udvalgsmøde i Velfærd og Arbejdsmarked vil udkast til hjemløsestrategi blive politisk behandlet.

Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

Vi har nu rullet "Kivitsisa" ud på Atuarfik Hans Lynge og alle elever har fået udleveret Ipads.

Lærerne har været gennem første kursus forløb og læringskonsulenter er i gang med at følge med de enkelte lærere.

Kivitsisa udrulles på USK i uge 18 til ældste-trinnet grundet rejseaktivitet, det var ellers planlagt til udrulning i uge 19. Resten af USK udruller i uge 19.

Der har været mindre tekniske udfordringer men ikke noget uventet.

Der er skriftlige prøver i denne uge på skolerne.

Vi har fået Nordplus midler til udveksling mellem en 9. klasse her i Nuuk og en i Estland. Emnet handler overordnet om kulturudveksling med særlig fokus på lokal mad. Der vil også blive for besøg og sparring mellem lærer, på tværs.

Skolen i Ittoqqortoormiit har for første gang haft praktik aftaler på Island, dette er forløbet godt. Selvstyret har støttet dette tiltag økonomisk.

Alle daginstitutioner har været på kursus i implementeringen af den nye undersøgelse til tre og fem års undersøgelserne. Redskabet hedder MIM.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Arbejdet med at få et samlet overblik over kommunens institutions- og administrationsbygninger er næsten færdigt. Hver eneste bygning, som kommunen enten ejer eller lejer i hver enkelt by på tværs af kommunen er blevet kortlagt, og tanken er, at arbejdet skal give os mulighed for dels at lave bedre PPV planer, dels at bruge bygningerne mest optimalt.

Boligbyggeriet i Tuujuk skrider planmæssigt frem. 2 af de 3 blokke er nu overtaget og indflytningen er startet.

Kommuneqarfik Sermersooq har sat Nuuk City Development (NCD) i gang med at sikre nedrivning af Blok 1 i Nuuk.

Tilsvarende er NCD af kommunen blevet bedt om at igangsætte en række byggemodninger rundt omkring i Nuuk.

Endeligt er NCD af kommunen blevet bedt om at anlægge det kommende sprængstofdepot på den anden side af anstalten.

En udfordrende vinter, har skabt huller i vejene, og der er folk i gang med reperationerne kommunen rundt

 

 

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om Whistleblowerordning i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Budgetregulativ 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommissorium

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring: at der ændres i overskriften, således underoverskriften fjernes.

Bilag

Kulturpolitik

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Vedtægter for Kunstmuseum

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Planstrategi P18

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Snescootervedtægt

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Siumut bemærker, at de håber vedtægterne følges.

 

Bilag

Udvidelse af kapacitet på Tasiilaq Plejehjem

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag om en fritidsklub for de unge i Qinngorput

Sagsfremstilling

Uju Petersen (IA) og Randi V. Evaldsen (D) bytter plads, mens forslaget diskuteres.

Indstillingen afslåes og Kommunalbestyrelsen sender sagen videre til  Udvalg for Børn og Skole.

 

 

Forslag om igangsættelse af en undersøgelse om handicapområdet i alle aldre kan sammenlægges til et område

Sagsfremstilling

Indstillingen afslåes og Kommunalbestyrelsen sender sagen videre til de tre relevante Udvalg: Børn og Skole, Velfærd og Arbejdsmarked samt Børn og Familie.

 

Forslag til etablering af bænke til om sommeren, formet som slæder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget videresendes til lokaludvalget.

 

Forslag vedr. etablering af et nyt forsamlingshus i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændringer:

At indstillingen sendes videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.

Her skal ske undersøgelse af muligheder for udnyttelse af allerede eksisterende faciliteter samt rette henvendelse om status for planerne om etablering af ny kirke i Ittoqqortoormiit.

Forslag om at Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut for fiskeri, fangst og landbrug med ønske om, at jagtbetjentordningen og fiskerikontrollørordningen senest fra 1. januar 2020 også tilgodeser Tasiilaq og bygder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv.

 

 

 

Evt.

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes 18.09.