190410 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
10. april 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om Whistleblowerordning i Kommuneqarfik Sermersooq
Redegørelse for indkøbsområdet
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant EAT i Nuuk
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri
Snescootervedtægt
Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel
Planstrategi P18
Udvidelse af kapacitet på Tasiilaq Plejehjem
Kommissorium
Vedtægter for Kunstmuseum
Kulturpolitik
Budgetregulativ
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Kommuneplantillæg, 09 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat