190326 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
26. March 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Justus Hansen (D), samt Inge Olsvig Brandt (IA), suppleant for Charlotte Pike (IA), er til stede.

Deltager over telefon: Harald Bianco (IA), Mala Høy-Kúko (S) og Laura Taunâjik (S).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden 

2b. Meddelelser fra forvaltningen

Intet.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Intet.

Intet.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Intet.

Intet.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Intet.

Intet.

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt kl. 16.17