190325 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
25. March 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

Justus Hansen (D) er til stede.

Deltager over telefon: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Mala Høy-Kúko (S) og Laura Taunâjik (S).

 

 

 

 

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen er godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen meddelelser

2b. Direktør for Anlæg og Miljø orienterede om den generelle stand og status på forvaltningens bil/maskinpark i Paamiut, herunder at der er afsendt en ny istandsat grøn Toyota HiAce til Paamiut (se billede) til brug i renovationen. Bilen skal supplerer den allerede anskaffede søsterbil – ligeledes en Toyota HiAce. Det er planen at sidstnævnte HiAce skal igennem en opgradering og istandsættelse, således at forvaltningens renovationsmedarbejdere i løbet af 2019 har to velegnede biler til indhentning af affald.

Videre er forvaltningen medarbejdere i Paamiut over de sidste par år blevet tilført en lille Hitachi gummiged og en Manitou teleskoplæsser ligesom der indenfor kort tid bliver tilført en ny stor Hitachi gummiged. (se billeder)

Forvaltningens generelle bil og maskinpark i Paamiut vil således være en af de nyeste sammenlignet med de andre byer i Kommunen.  

Bilag

Orienteringer

Sagsfremstilling

Kommende forslag til kommuneplantillæg

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Affaldshåndtering i KS herunder Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger.

Intet.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Snescootervedtægt, Endelig godkendelse

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bemærkninger: Mala Høy Kuko (S): Tasiilaqs snescooterklub skal inddrages

 

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg, 2B1-1 Industrivej. Nuuk, Nuussuaq bydel

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Planstrategi P18 – Endelig godkendelse

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 17.00