190312 – Trettende ordinære møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
12. marts 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Venskabsby Tromsø
Kommende forslag til kommuneplantillæg
Forslag til Kommuneplantillæg 4A9-1, Uppittalik Qinngorput
Evaluering af aftale om loyalitetstillæg
Ejerstrategi – overførsel af lejeaftaler til Iserit A/S
Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg
Sagsfremstilling vedrørende etablering af livslinje
Beslutninger
Projektansøgning Udvidelse af Nuuk Center
Forbedring af rammevilkår indenfor turisme
Turismepolitik
Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi og bidrag til Selvstyrets turismestrategi
Ny lånelov for kommunens selskaber
Fuldmagt angående opløsning af Jubilæumsfonden
Kompetencefordelingsplan
Kvalitetsstandarderne 2019
Deloitte delberetning februar - Revision af årsberetning 2018
Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit
Forslag om etablering af krematorium i Nuuk
Forslag om præventive fjeldbrande
Forslag om Tasiilaq’s krisecenter skal have en branddør for beredskab
Forslag om fornyelse af Familiecenter i Tasiilaq
Forslag om anskaffelse af containerboliger til hjemløse i Tasiilaq
Forslag om etablering af en bedding for jollefiskere i Tasiilaq
Forslag om optagning af sunkne fiskeredskaber og garn i Kuummiut Fjorden
Forslag om etablering af trappe på skrænten i Tasiilaq
Forslag om etablering af klare mål i forhold til overgang til fiskeri i Østgrønland.
Forslag om søgning af flere dagplejere i Ittoqqortoormiit
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat