190228 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
28. februar 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Revidering af modulboligindsats
Deloitte Delberetning februar 2019 - Revision af årsregnskab 2018
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant Unicorn
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Hotel Kulusuk
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af stærke og svage drikke til Ngiiup Kioskia i Ittoqqortoormiit
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Godthåb Bryghus, Takuss, Manhattan, Red Dragon, Daddy´s og udeservering på Daddy´s og Red Dragon.
Ansøgning om alkoholbevilling type A til salg af stærke og svage drikke til Vinslottet A/S i Nuuk
Inddragelse af alkoholbevilling
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forbedring af rammevilkår indenfor turisme
Venskabsby Tromsø
Kommende forslag til kommuneplantillæg
Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg
Sagsfremstilling vedrørende etablering af livslinje
Forslag til Kommuneplantillæg 4A9-1, Uppittalik Qinngorput
Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk
Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Projektansøgning Udvidelse af Nuuk Center
Turismepolitik
Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi og bidrag til Selvstyrets turismestrategi
Ejerstrategi – overførsel af lejeaftaler til Iserit A/S
Ny lånelov for kommunens selskaber
Fuldmagt angående opløsning af Jubilæumsfonden
Kompetencefordelingsplan
Høringssvar
Kvalitetsstandarderne 2019
Behandling af Charlotte Pikes forslag om ændring af ældrekollektiv til plejehjem i Ittoqqortoormiit
Evaluering af aftale om loyalitetstillæg
Eventuelt
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat