190205 Ordinært Møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
5. februar 2019 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Igangsættelse af projektet Mind Your Own Business
NUIF som videnscenter
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Kompetencefordelingsplan
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat