190204 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. February 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Taunâjik (S)

 

Der vil herudover Brian Torp komme og præsentere Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk (projektejeren)

Deltager over telefon: Harald Bianco (IA), Knud Mathiassen (IA), Charlotte Pike (IA), Mala Høy-Kúko (S) og Laura Taunâjik (S).

Suppleant for Justus Hansen (D) er Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltingen

2a. Ingen meddelelser.

2b. Meddelelser følger senere.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen orienteringer.

Intet.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger.

Intet.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kompetencefordelingsplan

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Projektansøgning Udvidelse af Nuuk Center

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Flertallet godkender indstillingen og sender den videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.

Mindretallet ønsker udsættelse, til der kan komme flere informationer samt at Udvalgets formand er tilstede ved sådanne store beslutninger.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Mala Høy Kuko (S): Ønsker der kommer en status på ophalerpladsen i Tasiilaq.

Laura T (S): Efterlyser bedre kommunikation omkring boligfinansering herunder 202060, andelsboliglån, typehus osv.  

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Intet.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Referat godkendt 15.04.