190204 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. februar 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Kompetencefordelingsplan
Projektansøgning Udvidelse af Nuuk Center
Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af dagsorden