190131 Ordinært Møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
31. januar 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Statusrapport for Udviklingsplan MI 2017-2020, Statusrapport 6, 4. kvartal 2018
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg
Kompetencefordelingsplan
Høringssvar. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat