190123 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
19. januar 2023 -
Lokation
Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfia
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Disponering af midler til bygningsvedligehold i 2023 for Kommuneqarfik Sermersooqs bygningsportefølje
Orientering om formandsbeslutning om Nytårsparole i Beredskabet
Illorput 2000 og andre selvbygger- og medbyggerhuse samt kommunale byggerier af enfamiliehuse
Ansøgning om anvendelsesændring fra bolig til døgninstitution, Kangillinnguit 1, Nuussuaq
Forslag til Kommuneplantillæg 2B1-2 Industrivej, Nuuk
Endelig godkendelse af projektansøgning Pinguaraq 60 boliger (tidligere 48 boliger)
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat